Visarend

Ik vertrek…. naar de Biesbosch

Er zijn nieuwe bewoners in de Biesbosch. Nee, ik heb het niet over de visarend. Al voelen we ons wel verwant met deze nieuwe bewoner van de Biesbosch, die ook uitgerekend dit voorjaar besloot er voor vast te gaan wonen. Marko en Eva, de eigenaren van Delta Safari, hebben dit voorjaar de sleutel gekregen van een oude boerderij in het Noordwaard-gebied. De boerderij staat op een terp aan de rand van het doorstroomgebied. Midden in de (nieuwe) natuur.

De Noordwaard is na de hoge waterstanden in de jaren negentig, één van de gebieden die is aangewezen als ‘Ruimte voor de Rivier’ gebied. De dijk is verlaagd om bij hoge waterstanden in de rivieren, het water snel af te kunnen voeren via de Biesbosch. Officieel is het daarom een Waterveiligheids-gebied en in beheer van Rijkswaterstaat. Maar 360 dagen per jaar is het gewoon nieuwe Biesbosch-natuur! De woningen die in de oude polders gespaard zijn gebleven staan op een terp. Bewoners die binnen het gebied moesten wijken voor de ontpoldering, hebben soms een nieuw huis op een hogere terp kunnen bouwen. Sinds oktober vorig jaar is het gebied klaar. Althans de graafmachines en de vrachtwagens zijn verdwenen. Nu is het de natuur die het gebied verder vorm gaat geven. Grote grazers, waaronder waterbuffels, gaan de begroeiing beïnvloeden. De stroming zal de loop van de herstelde kreken gaan bepalen. Dat het gebied uitermate geschikt is voor vooral steltlopers bleek de eerste maanden al. Duizenden grutto’s, wulpen en kieviten bezochten de Noorwaard al. De kleine geelpootruiter liet zich zelfs een keer vlak naast onze terp zien. En nu verzamelen iedere avond zo’n honderd lepelaars zich achter onze boerderij om te overnachten en lopen er steltkluten in de polder verderop.

Een mooiere plek kunnen we ons niet voorstellen om te wonen. “Dus jullie zullen ook wel snel iets met Delta Safari gaan doen daar”, hoorden we al regelmatig van mensen. Dat kan inderdaad bijna niet anders. Maar eerst moeten we de woning nog verbouwen. Een boerderij van bijna 200 jaar oud heeft tijd en aandacht nodig. Soms voelen we ons zo’n stel uit “Ik vertrek”. Iedere keer stuit je weer op een nieuwe uitdaging. Een rotte balk hier, een scheur in de muur daar….. En als het huis op orde is, moet de terp nog ingericht worden. Want omdat de terp is verhoogd met een halve meter klei is er van de oorspronkelijke tuin niks meer over.

Maar tijdens het klussen borrelen de ideeën wel op. We gaan in de toekomst dan ook zeker activiteiten in de Biesbosch organiseren. Dat ondertussen het Nationaal Park de Biesbosch de handen ineen slaat met het Droomfonds Haringvliet, om één Nationaal Delta Natuurpark te gaan vormen doet ons goed. Sowieso omdat het belangrijk is voor de Nederlandse Deltanatuur. Maar ook omdat het Stellendam, waar we ooit onze eerste tochten organiseerden, op een ‘natuurlijke’ wijze verbindt met de Biesbosch, waar onze toekomst ligt. Samen met de Visarenden…

“Eef, is het een idee om een nestpaal voor visarenden op de punt van de terp te zetten?” Ideeën genoeg 😉