Welkom Visarend

Eind maart, begin april komen de visarenden terug uit Afrika. Na drie jaar met een succesvol broedpaar in de Biesbosch, is het iedere keer toch weer spannend of ze terugkeren. En nu zeker omdat ook de eerste jonge vogels uit de Biesbosch terug kunnen keren. Tijdens deze excursie laten we beste plekken zien om de visarenden te volgen.

In 2016 broedde het eerste paar visarenden in de Biesbosch en kon er één jong uitvliegen. Het jaar erop was het helemaal raak en waren er twee succesvolle nesten met ieder drie jonge vogels. En afgelopen jaar was er weer één nest met opnieuw drie jongen. Een succesverhaal, maar ook nog erg fragiel. De trekroute naar Afrika en terug is vol gevaren. En omdat het aantal broedende visarenden nog erg klein is, kan de populatie het verlies van één of twee volwassen vogels moeilijk opvangen. De eerste dagen van april is het daarom belangrijk om te volgen welke vogels er terugkomen en welke nestlocaties er weer in gebruik worden genomen. Door met de excursies mee te gaan, krijg je inzicht in de eerste ontwikkelingen van het nieuwe broedseizoen.

We rijden deze excursies met een aantal auto’s. Wie met ons meerijdt, betaald € 30,-. Wie met eigen vervoer rijdt, betaald €25,-. We verzamelen bij onze boerderij in de Biesbosch en starten met een kop koffie of thee. Daarna rijden we naar twee uitkijkpunten waar we een goed uitzicht over de omgeving hebben. Bij de start krijg je een korte introductie over de visarenden in de Biesbosch en de grotere broer; de zeearend.

Data 2020 volgen in het voorjaar van dat jaar.