Zeevogeltocht Oktober

Dagtocht vanuit Neeltje Jans in Zeeland. Midden in het zeevogelseizoen, dus geschikt voor degene die kans wil maken op de laatste pijlstormvogels, maar ook de eerste alken. Oktober is daarnaast de beste tijd om de vogeltrek boven zee waar te nemen. Of we daar iets van zien hangt erg af van de weersomstandigheden in de dagen voor de tocht.

We vertrekken om 07:30 uur vanuit de binnenhaven van Neeltje Jans. Nadat we door de sluis zijn gegaan, maken we een mooie ronde over de Zuidelijke Noordzee. Waar we precies heen varen hangt af van de windrichting, golven en eerdere waarnemingen.

Onderweg wordt er gechumd. Dit betekent dat we een spoor visafval achter de boot maken om zo meeuwen achter de boot te lokken. Die wolk meeuwen trekt dan weer andere vogels aan zoals jagers en jan-van-genten. Hierdoor zijn de vogels vaak van korte afstand te zien en te fotograferen achter de boot.

Rond 16:30 verwachten we weer terug te zijn in de haven.