Texel Big Day Home Edition

9 mei stond in onze agenda om naar Texel te gaan. We zouden als Delta Safari met een stand aanwezig zijn op de Vogelaarsmarkt van het Wadden Vogelfestival. Ook de Big Day van Texel zou die dag gehouden worden. Helaas gooide Corona roet in het eten en werd het hele Vogelfestival afgelast. Of eigenlijk bijna helemaal…. Want voor de Big Day is een leuk alternatief bedacht. De Texel Big Day Home Edition!

Bij een Big Day wordt er door verschillende teams geprobeerd om in 24 uur zoveel mogelijk soorten vogels te zien. En op Texel wordt dit nu jaarlijks gedaan om ook geld op te halen voor een goed vogel doel. Dit jaar was dat doel de bescherming van de zomertortel. Maar helaas kon de Big Day in zijn normale vorm niet door gaan.

Om de zomertortel niet in de kou te laten staan werd de Home Edition gelanceerd. In plaats van op Texel worden vogelaars nu opgeroepen om in hun eigen omgeving, volgens de regels van het RIVM, een big day te houden. Vanaf je eigen balkon, tuin of in het park in de buurt. Een paar uur of de hele dag. Met nog steeds als doel om ook zoveel mogelijk geld op te halen voor de zomertortel.

Het is natuurlijk een andere big day dan normaal, waarbij iedereen onder dezelfde omstandigheden vogels gaat zoeken. Nu heeft ieder zijn eigen tuin of ‘local patch’ in plaats van Texel. Maar toch wordt het leuk om te zien wat er allemaal gezien gaat worden. En omdat 9 mei nu toch leeg was in onze agenda heeft Delta Safari besloten om ook mee te doen aan de Home Edition. Vanuit huis….

Nu hebben we waarschijnlijk wel één van de mooiste plekken om mee te doen. Ons huis (ons = Marko en Eva) staat midden in de Noordwaard in de Biesbosch. Genoeg kans om een leuk lijstje vogels te gaan zien. We hebben nog geen idee hoe ver we gaan komen. Volgens de regels van deze big day mag je alleen vanuit je eigen tuin vogels kijken en een rondje in de buurt maken. Lopend of op de fiets. De auto is niet toegestaan. Wij hebben besloten om alleen één wandeling buiten de tuin te doen. Verder blijven we de hele dag op onze terp. Die wandeling maken we om de belangrijkste vogel van de big day te zoeken; de zomertortel. Dat is geen makkelijke soort bij ons in de buurt, maar langs het Steurgat wordt hij soms nog gehoord. Dat we dan ook langs een rietstrookje lopen en nog wat rietvogels kunnen vinden is dan mooi meegenomen 😉

Een leuke score neerzetten is natuurlijk leuk, maar eigenlijk gaat het daar niet om. Het gaat ten eerste om het plezier om (op afstand) samen met anderen het vogels kijken te beleven. Maar vooral ook om met elkaar zoveel mogelijk geld op te halen voor die zomertortel. Zowel internationaal als in Nederland heeft deze soort het erg moeilijk. Ook op Texel zijn de aantallen enorm teruggelopen en momenteel broeden er op Texel nog maar een handjevol. Met het geld ondersteunen we Sovon en Vogelbescherming in de acties tegen de jacht op deze soort en in samenwerking met Staatsbosbeheer en het Nationaal Park wil de organisatie in de binnenduinrand een aantal akkers met kruiden aanleggen zodat de foerageer mogelijkheden voor de Zomertortel toenemen.

Wil je de zomertortel steunen, maak dan een donatie over via de teampagina. Ons team kan je vinden als “Delta Safari Home Team”. Bij ieder team op deze pagina staat een donatieknop. Maar het is natuurlijk nog leuker om zelf mee te doen. Gewoon vanuit huis. Kijk voor info ook op de website waar je kan doneren.

Op 9 mei zelf zullen we je via social media op de hoogte houden van onze vorderingen.