foto: Marcel Klootwijk

Zeevogeltocht November

Dagtocht vanuit Neeltje Jans in Zeeland. In november is er minder kans op pijlstormvogels, maar stijgen de aantallen duikers, zeekoeten en alken. Jan-van-genten zien we altijd wel, maar ook deze zijn de laatste jaren talrijker verderop in het seizoen. En we hopen natuurlijk altijd op een verassing zoals een noordse stormvogel, een franjepoot of een vorkstaartmeeuw.

We vertrekken om 07:30 uur vanuit de binnenhaven van Neeltje Jans. Nadat we door de sluis zijn gegaan, varen we de Noordzee op. In de loop van de dag maken we een mooie ronde over de Zuidelijke Noordzee. Waar we precies heen varen hangt af van de windrichting, golven en eerdere waarnemingen.

Onderweg wordt er door de crew van Delta Safari gechumd. Dit betekent dat we een spoor visafval achter de boot maken om zo meeuwen achter de boot te lokken. Die wolk meeuwen trekt dan weer andere vogels aan zoals jagers en jan-van-genten. Hierdoor zijn de vogels vaak van korte afstand te zien en te fotograferen.

Rond 16:30 verwachten we weer terug te zijn in de haven.

We varen met het schip de Neeltje Jans, een schip dat normaal wordt gebruikt voor de sportvisserij. Aan de zijkanten en de achterkant van het schip is een open dek, waardoor er voldoende ruimte is voor alle deelnemers. Aan dek zijn ook voldoende bankjes. Aan boord is een kantine waar koffie, thee, (fris-)drank en broodjes te verkrijgen zijn. Dit is bij deze tocht niet inbegrepen in de prijs.

De prijs voor deze tocht is €55,- per persoon.

Corona; We verwachten dat in het najaar van 2021 er weer activiteiten met groepen kunnen worden georganiseerd. Mochten er nog aanpassingen nodig zijn, dan wordt de groep daarover op tijd geïnformeerd. Als de tocht niet door gaat (ook als dat is vanwege slecht weer) ontvangt iedereen zijn betaalde kosten retour.

Dagtochten vallen niet onder de garantie van STO Garant.